Direkt

Luidja Ivanković

Članica predsjedništva stranke

Članica Predsjedništva stranke Direkt, majka troje djece i doktorica dentalne medicine. Više od 20 godina radi u vlastitoj privatnoj ordinaciji u Splitu.

Od početka karijere uključuje se u programe prevencije oralnih bolesti, održava edukativna
predavanja u vrtićima, školama i Klubu trudnica i roditelja Split. Nekoliko godina održava
predavanja i vježbe kao stručna suradnica u edukaciji dentalnih asistenata u školi Dental
centar Marušić. Autorica je više znanstvenih i stručnih članaka.

U slobodno vrijeme planinari, sudjeluje u akcijama pošumljavanja i revitalizacije naslijeđenih vinograda i voćnjaka.

Zalaže se za tri vrijednosna principa: briga za ljude, briga za Zemlju i pravednu raspodjelu resursa.