Upoznaj naše članove

Kristina Vidan

Predsjednica stranke Direkt, fizioterapeutkinja na neurorazvojnom odjelu Zavoda za fizikalnu medicinu KBC Split, majka troje djece…

Predsjednica stranke

Pročitajte više…

Jakov Prkić

Član Predsjedništva stranke Direkt, otac dvoje djece. Više od 15 godina radi u foto i video agenciji Cropix kao fotoreporter…

Član predsjedništva stranke

Pročitajte više…

Ante Renić

Član Predsjedništva stranke Direkt, diplomirani ekonomist i otac dvoje djece. Radi u sektoru obnovljivih izvora energije..

Član predsjedništva stranke

Pročitajte više…

Branimir Urlić

Član Predsjedništva stranke Direkt, diplomirani agronom i otac dvoje djece. Zaposlen je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu..

Član predsjedništva stranke

Pročitajte više…

Lucia Grčić

Članica Predsjedništva stranke Direkt, majka dvoje djece. Prevoditeljica engleskog, francuskog i talijanskog jezika…

Članica predsjedništva stranke

Pročitajte više…

Sani Mardešić

Član Predsjedništva stranke, otac dvoje djece i rukovoditelj Odjela za odnose s korisnicima u HEP-u. Politikom se počeo baviti zbog želje da pomogne široj životnoj zajednici…

Član predsjedništva stranke

Pročitajte više…

Luidja Ivanković

Članica Predsjedništva stranke Direkt, majka troje djece i doktorica dentalne medicine. Više od 20 godina radi u vlastitoj privatnoj ordinaciji…

Članica predsjedništva stranke

Pročitajte više…