Direkt amandmani u Županijskoj skupštini

Objavio:

Direkt

Datum objave: 18. siječnja 2024.

Potpore roditeljima njegovateljima, sigurnost u prometu i sklonište za životinje

Na redovnoj Županijskoj skupštini uputili smo tri amandmana na prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu i projekciju za 2025. te 2026. Godinu.

Teme skloništa za životinje, sigurnosti u prometu i potpora roditeljima njegovateljima su od iznimne važnosti, na što smo i prije upozoravali, a sada smo tražili da se ove amandmane uvrsti u proračun Županije.

Splitsko-dalmatinska županija je najgušće naseljena županija u Republici Hrvatskoj, no unatoč tome, u cijeloj županiji ne postoji nijedno sklonište za životinje. Zbog toga nerijetko svjedočimo tužnim prizorima napuštenih, bolesnih i neadekvatno zbrinutih životinja. Većina građana itekako je svjesna problema, jer su upravo građani i udruge često zaslužni za zbrinjavanje napuštenih ili ozlijeđenih životinja. Predlažemo da kao Županija preuzmemo odgovornost i počnemo organizirano skrbiti za životinje, što bi na kraju krajeva trebao biti i civilizacijski standard.

Svjedoci smo brojnih prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i s teže ozlijeđenima. U Europskoj uniji veći broj smrtno stradalih od Hrvatske imaju samo Rumunjska i Bugarska. U Republici Hrvatskoj naša županija je druga po broju smrtno stradalih, što je i očekivano s obzirom na broj stanovnika koji živi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Problemi koji se potenciraju su stradavanja ranjivih skupina, tj. pješaka, biciklista, motociklista, korisnika javnog prijevoza, djece i mladih. Stoga bi Županija u suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom HAK-om i obrazovnim institucijama trebala izraditi plan koji bi za cilj imao smanjenje broja smrtno stradalih i teže ozlijeđenih na cestama.

Roditelji njegovatelji su svoj život posvetili skrbi za nemoćne članove svojih obitelji. Za to dobivaju novčanu naknadu koja, ni uz sva povećanja koja su napravljena posljednjih godina, nije dosegla prosječnu plaću u RH. Jedino je grad Split u našoj županiji prepoznao ovu situaciju i podupire svoje roditelje njegovatelje s mjesečnom novčanom potporom od 66 eura. Kako bi se bar donekle izjednačila situacija za sve roditelje njegovatelje i njegovatelje u županiji Splitsko-dalmatinskoj, predlažemo da se iz županijskog proračuna financira mjesečna potpora od 66 eura za sve roditelje njegovatelje i njegovatelje.

Podijeli ovu vijest!

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...

Ne POStoji Split!

Ne POStoji Split!

Nakon što već godinama čekamo da Grad Split pokrene projekte gradnje stanova za najam, pokušali smo saznati što je s aktivnostima koje u okviru programa gradnje poticanja stanogradnje (POS) provodi državna Agencija za promet nekretnina (APN). Ako se vratimo malo u...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...