Preko 500 milijuna kuna za projektiranje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

Objavio:

Direkt

Datum objave: 13. rujna 2021.

Kategorija: Arhiva

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin pokrenuto je javno savjetovanje za najveći natječaj. Procijenjena vrijednost projektiranja i dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe iznosi 506,25 milijuna kuna od čega 488,75 milijuna iz europskih fondova. U idućih 20-ak dana očekuje se pokretanje i samog natječaja nakon kraja savjetovanja 23.9.2021.

Očekivano trajanje radova je 39 mjeseci:

 • 6 mjeseci projektiranje i ishođenje dozvola za građenje
 • 18 mjeseci izgradnja svih elementa projekta
 • 12 mjeseci pokusni rad (uključujući obuku osoblja Naručitelja)
 • 91 dan završno razdoblje koje obuhvaća provedbu zakonom propisanog Tehničkog pregleda građevine, ishođenje izvršne Uporabne dozvole i preuzimanje od strane Naručitelja.

Ugovor se sastoji od:

 • Projektiranja (idejno rješenje Izvođača (podloga za izradu glavnog projekta), glavni projekti, izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja), uključujući ishođenje dozvola i odobrenja za dogradnju UPOV-a
 • Demontaže i zamjene strojarske i elektrotehničke opreme i instalacija na postojećem dijelu UPOV-a
 • Adaptacije dijela postojećeg objekta mehaničkog pred tretmana (proširenje laboratorija, adaptacija dijela objekta za pogonsko osoblje)
 • Rekonstrukcije i dogradnje stanice za prihvat otpada iz septičkih jama
 • Izgradnje nove upravne zgrade
 • Dogradnje UPOV-a na II. stupanj pročišćavanja – biološko pročišćavanje (uključujući obradu mulja nastalog na UPOV-ima Stupe, Divulje i Čiovo -anaerobnu stabilizaciju i dehidraciju)
 • Izgradnje postrojenja za prisilno sušenje obrađenog mulja do 90% suhe tvari korištenjem bioplina (kao energenta) iz procesa anaerobne stabilizacije
 • Izgradnje kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i prirodnog plina
 • Provedbe Testova po Dovršetku izgradnje (dio) prije puštanja u Pokusni radi pri puštanju uređaja u Pokusni rad
 • Pokusnog rada koji vremenski pokriva sve varijacije opterećenja (u trajanju od najmanje 12 mjeseci)
 • Obuke osoblja Naručitelja
 • Provedbe Testova po Dovršetku za dokazivanje zahtijevanih parametara uključujući provjeru jamčenih operativnih troškova
 • Uplane i evidentiranja izgrađenih objekata i cjevovoda u katastarske evidencije
 • Tehničkog pregleda i ishođenja izvršne uporabne dozvole te dobivanje Potvrde o preuzimanju
 • Uklanjanja skrivenih nedostataka u Jamstvenom roku

Podijeli ovu vijest!

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...

Ne POStoji Split!

Ne POStoji Split!

Nakon što već godinama čekamo da Grad Split pokrene projekte gradnje stanova za najam, pokušali smo saznati što je s aktivnostima koje u okviru programa gradnje poticanja stanogradnje (POS) provodi državna Agencija za promet nekretnina (APN). Ako se vratimo malo u...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...