Povećat ćemo udio poljoprivrede i ribarstva u našoj županiji

Objavio:

Direkt

Datum objave: 23. ožujka 2021.

Kategorija: Arhiva

Danas smo nastavili s predstavljanjem našeg programa ZA promjene u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tri dijela programa su predstavile tri izrazito stručne osobe koje dolaze upravo iz tih područja.

Branimir Urlić, gradski vijećnik stranke Pametno, agronom Instituta za jadranske kulture:

Poljoprivreda i ribarstvo Dalmacije izrazito je heterogena, jer obuhvaća otoke, obalu, zaleđe i more, što čini bogatstvo raznolikosti i razvojnih mogućnosti. No, to za sada nije ni približno iskorišteno. Udio poljoprivrede i ribarstva u prihodima Splitsko-dalmatinske županije veoma je nizak (1-2%), niži od njihovog udjela na razini RH. Razlog su tome brojni problemi, koji nisu nastali niti ih je moguće riješiti preko noći. Za mnoge od njih dodatno je ograničenje razina ovlasti županije i jedinica lokalne samouprave.

Mi ćemo svoje djelovanje usmjeriti na procese okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i poticanja korištenja zapuštenih površina, primjenu navodnjavanja za koje projekti godinama čekaju u ladicama, poticanje uzgoja kultura i proizvoda više dodane vrijednosti, zagovaranje režima područja za obnovu i održivo upravljanje ribljim fondom, infrastrukturu ribarskih luka, intenzivan rad na funkcionalnom povezivanju proizvođača i diversifikaciji poslovanja. Svjesni smo da je naše područje pod velikim rizikom od klimatskih promjena, koje ne poznaju administrativne granice, stoga ćemo u suradnji s ostalima napraviti zajednički plan prilagodbe istima, i ne samo za područje poljoprivrede i ribarstva.

Program koalicije ZA će omogućiti proizvodnju hrane za lokalno tržište i izvoz, razvoj komplementarnih djelatnosti, demografsku revitalizaciju i ravnomjerniji razvoj županije.

 

Daša Dragnić, profesorica s Ekonomskog fakulteta:

Već i pačići mali znaju da je gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije potrebna diversifikacija, smanjivanje ovisnosti o turizmu i time jačanje njegove otpornosti. Znaju i da nam je potreban cjelogodišnji turizam, ravnomjernije prostorne disperziranosti, koji kvalitetnom ponudom potiče izravno povezane i komplementarne djelatnosti. To i piše u raznim strateškim dokumentima. Stoga je jedna od promjena koju obećavamo: uspostavit ćemo praksu da se doneseni planovi primjenjuju, da se pri tome koordiniraju planovi različitih područja i razina, te da se provedba istih sustavno kontrolira i vrednuje.

Glavna funkcija javne uprave je osiguravanje stabilnih uvjeta poslovanja, jednakih za sve, što će koalicija ZA ostvariti kroz aktivne mjere drugih područja – javne uprave, prostornog planiranja, obrazovanja. Od direktnih aktivnosti za inovativno i konkurentno gospodarstvo je daljnji razvoj poduzetničke infrastrukture, horizontalno i vertikalno umrežavanje, fond za financijsku podršku ciljanih skupina, brendiranje područja/proizvoda/usluga, a sve uz jasne i mjerljive kriterije planiranih i ostvarenih rezultata, te suradnju s JLS-ovima.

Dodatno, uz reevaluaciju i primjenu Studije prihvatnih kapaciteta turizma na području županije i novih spoznaja iz razdoblja ove pandemije, primijenit ćemo važeći Zakon koji predviđa spajanje lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, kako bi se učinkovito upravljalo integriranim destinacijskim proizvodom.

 

Branka Murat, potpredsjednica vijeća klubova Hrvatskog veslačkog saveza:

Dvosmjenski rad u školama je veliki problem stoga je potrebna reorganizacija i širenje postojećih te izgradnja novih škola kako bi se realizirao jednosmjenski rad. Učenicima sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju želimo omogućiti kvalitetnije obrazovanje i napokon pristup sportskim građevinama. To ćemo realizirati u suradnji sa roditeljima omogućujući im direktnu komunikaciju s timom koji će raditi na tome. Stanje sporta u našoj županiji je zabrinjavajuće.

Mnogi uspješni profesionalni sportaši treniraju u lošim uvjetima. Amaterski sport je zapostavljen. Roditelji iz ruralnih sredina osjećaju se doslovno vezanih ruku jer nemaju mogućnost usmjeriti djecu u sportske aktivnosti. Inzistiram da županija može i hoće bolje surađivati sa jedinicama lokalne samouprave, a javnom županijskom prometnom mrežom poboljšat ćemo i povezanost.

Financijska sredstva za kulturu treba osigurati planski i prema utvrđenim potrebama, a ne sa „ostacima” iz proračuna. Naš tim će ulogu županije izvući iz sjene. Županija više neće biti suzdržana. Pokretat će, inicirati i stvarati.

Podijeli ovu vijest!

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...

Ne POStoji Split!

Ne POStoji Split!

Nakon što već godinama čekamo da Grad Split pokrene projekte gradnje stanova za najam, pokušali smo saznati što je s aktivnostima koje u okviru programa gradnje poticanja stanogradnje (POS) provodi državna Agencija za promet nekretnina (APN). Ako se vratimo malo u...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...