Grad Split u prvih 6 mjeseci 2021. godine poslovao u minusu 34,6 milijuna kuna

Objavio:

Direkt

Datum objave: 3. rujna 2021.

Kategorija: Arhiva

Grad Split je u prvih 6 mjeseci 2021. godine poslovao u minusu 34,6 milijuna kuna što će se pokriti prenesenim viškom iz prethodne godine (50,6 milijuna kuna). Ukupni prihodi i primici su na 41,81% od planiranog za cijelu godinu (576,6 milijuna kuna), a rashodi i izdaci na 44,32% (611,3 milijuna kuna).

Podbacili su prihodi komunalnog doprinosa i naknade koji su tek na 22% odnosno 35% cjelogodišnjeg plana. Prometni redari su naplatili za milijun kuna manje kazni čak i u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od imovine su na tek 24 milijuna kuna od planiranih 69 milijuna kuna za cijelu godinu (35%).

Ipak, to je 20% više prihoda u istom razdoblju u odnosu na 2020. godinu, a dio minusa otpada i na projekte koji su iako predviđeni prošle godine odrađeni u ovoj.

Kod rashoda iznad 50% na polugodištu u značajnijem iznosu su: subvencije (60,1% – 29 mil. kn – Promet (18), HNK Hajduk (5), KK Split (4)), donacije i ostali rashodi (54,4% – 61,6 mil. kn – Sportska društva (16), vrtići (17)) i rashodi na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (83,7% – 38,4 mil. kn – HNK Hajduk priznata ulaganja u stadion po koncesijskom ugovoru (11), DV Ružmarin (8), Hospicij (7), Palača života (6,3)).

Od ostaloga, ovrha na teret proračuna je bilo 13 milijuna kuna, platili smo 3,2 milijuna kazne Fondu za očajno razdvajanje otpada, a ni prometni redari se nisu iskazali sa samo 2,2 milijuna kuna kazni (manje za 1,1 milijun kuna od istog razdoblja 2020. godine, a za čak 2,4 milijuna kuna 2019. godine).

Za održavanje cesta, ulica, signalizacije i plaža je za predizborno prilično potrošeno. Na ceste 80% predviđenog godišnjeg budžeta, a na plaže 93%.

 

 

 

 

 

Podijeli ovu vijest!

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...

Ne POStoji Split!

Ne POStoji Split!

Nakon što već godinama čekamo da Grad Split pokrene projekte gradnje stanova za najam, pokušali smo saznati što je s aktivnostima koje u okviru programa gradnje poticanja stanogradnje (POS) provodi državna Agencija za promet nekretnina (APN). Ako se vratimo malo u...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...