Grad Split nepravomoćno izgubio dvije čestice na Prvoj vodi

Objavio:

Direkt

Datum objave: 3. rujna 2021.

Kategorija: Arhiva

Nepravomoćnom presudom Republika Hrvatska je dobila pravo upisa dviju čestice na Marjanu 5265/4 (2061 m2) i 5264/7 (384 m2) koje su bile upisane na Grad Split, a koje su pomorsko dobro. Radi se o česticama koje graniče s često spominjanima tvrtke Latebra d.o.o. (Fani Kerum – 5264/5 ; 5263/2 ; 5262/2) i dijelu u vlasništva supruge bivšeg gradonačelnika (5264/6 ; 5264/2):

“Utvrđuje se da su nekretnine označene kao čest. zem. 7428/11, IX zk tijelo, oznake zemljišta šuma Marjan, površine 384 m2 i čest. zem 7428/12, VI. zk tijelo, oznake zemljišta obala površine 2061 m2, obje upisane u zk. ul. 9300, k.o. Split, pomorsko dobro, te je Republika Hrvatska temeljem ove presude ovlaštena u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu ishoditi upis čest. zem. 7428/11, IX zk tijelo, oznake zemljišta šuma Marjan, površine 384 m2 i čest. zem. 7428/12, VI. zk tijelo, oznake zemljišta obala površine 2061m2, obje upisane u zk. ul. 9300, k.o. Split, kao pomorskog dobra, a koji upis je tuženik dužan trpjeti.

Dakle, morska obala, ovdje predmetna čest. zem. 7428/12, je ex lege pomorsko dobro, pa se na istoj kao takvoj ne može steći pravo vlasništva. Prema neosporenim navodima tužitelja čest.zem. 7428/11 kao i čest. zem. 7428/12 su obuhvaćene Uredbom od 16. ožujka 2007., te da je temeljem njen izrađen Popis katastarskih i zemljišno knjižnih čestica. Iz pregledanog Popisa za utvrditi je da su u sastavu pomorskog dobra na dijelu k.o. Split predio Špinut
navedene predmetne čestice, a koji Popis je ovjeren od strane povjerenstva za granice pomorskog dobra, Klasa: 934-01/04-01/76, Ur. broj 2181/01-10-09-01 čime je potvrđeno da je taj geodetski elaborat izrađen u skladu s odredbama
članka 6.-8. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (“Narodne novine” broj 29/05), te Uredbom Vlade Republike Hrvatske, rješenjem o utvrđenoj granici pomorskog dobra, lučkog područja, Klasa: 934-01/07-02/02, Ur. broj 5030/16-07-1 od 16. ožujka 2007., u Splitu 13. listopada 2009.

Dakle, predmetne nekretnine sukladno Uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu katastarske općine Split, predio Špinut nalaze se unutar granica pomorskog dobra, a temeljem kojeg je sačinjen geodetski elaborat koji je ovjeren od strane nadležnog tijela i čime je potvrđena njegova točnost i istinitost, pa iste na osnovu samog zakona stječu status zaštićenog općeg dobra, pomorskog dobra.

Slijedom svega naprijed navedenoga zaključak je suda kako predmetne nekretnine predstavljaju nesporno pomorsko dobro i da je upis ovdje tuženika kao vlasnika istih nevaljan odnosno nezakonit, pa je stoga valjalo prihvatiti kao
osnovan tužbeni zahtjev tužitelja i odlučiti kao u izreci ove presude.”

Grad Split se može u roku od 15 dana žaliti Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu.

 

Podijeli ovu vijest!

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...

Ne POStoji Split!

Ne POStoji Split!

Nakon što već godinama čekamo da Grad Split pokrene projekte gradnje stanova za najam, pokušali smo saznati što je s aktivnostima koje u okviru programa gradnje poticanja stanogradnje (POS) provodi državna Agencija za promet nekretnina (APN). Ako se vratimo malo u...

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Jučer je naš Ante Renić sudjelovao na javnoj tribini o gospodarenju otpadom, na kojoj je istaknuo ono na što upozoravamo već mjesecima. 👉 Imamo još maksimalno godinu dana odlaganja otpada na Karepovcu 👉 Riječ je o najgorem komunalnom problemu s kojim se Split u svojoj...