Elaborat zaštite okoliša odvodnje oborinskih voda na žnjanskom platou

Objavio:

Direkt

Datum objave: 30. rujna 2021.

Kategorija: Arhiva
Kako potok Žnjan i oborinski kanal Radoševac nisu predviđeni u projektu aglomeracije, Grad Split kao nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik – Radoševac. Stoga je ministarstvu upućen zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Prošle godine je pozitivnu ocjenu za isto dobio zahvat uređenja priobalnog pojasa Žnjanskog platoa. Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izvedbu sljedećeg: Potok Žnjan 1 i istočni oborinski kolektor Predviđena je izgradnja korita potoka u duljini cca. 182 m i istočnog oborinskog kolektora – cjevovoda DN 800 mm u duljini cca. 146 m. Planirane građevine oborinske odvodnje dijelovi su sustava javne kanalizacijske mreže – oborinske odvodnje. Planirano korito se nastavlja na postojeće uređeno korito potoka Žnjan 1, a istočni oborinski kolektor je nastavak postojećeg oborinskog kolektora DN 700 mm. Izvedba predmetnih građevina će se prostorno i vremenski uskladiti sa ostalim planiranim zahvatima, osobito rekonstrukcijom prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II i projektima vezanim za aglomeraciju Split-Solin. Korito potoka je previđeno u potpunosti ukopano u tlo, osim uljevne i izljevne građevine. Trasa projektiranog korita potoka Žnjan 1 predviđena je manjim dijelom ispod nerazvrstane ceste 484 – Šetalište pape Ivana Pavla II, a većim dijelom u Žnjanskom platou. Istočni oborinski kolektor je linijska građevina koja će također biti u potpunosti ukopana u tlo i prilagođena konfiguraciji terena. Oborinski kanal položit će se manjim dijelom ispod postojeće asfaltne rampe te većim dijelom u Žnjanskom platou. Zauzete površine će nakon izgradnje biti privedena prvobitnoj namjeni. Oborinski kanal Radoševac Rekonstrukcija potoka Radoševac će se izvesti radi visinskog usklađenja trase potoka s planiranom izvedbom podzemne garaže, koja presijeca trasu postojećeg potoka. Predmetni kolektor će se položiti po postojećem terenu, ispod planiranog objekta i unutar postojeće nerazvrstane prometnice. Trasa potoka će se u početnom dijelu postaviti okomito na objekt garaže te će se uz minimalno potrebno skretanje voditi prema uređenom peru, gdje će se izvesti ispust u more. Visinski, trasa kolektora će se postaviti na minimalno potrebnu dubinu ispod temelja garaže u odgovarajućem padu i produžava sve do ulijeva u more. Zapadni kolektor Predmetna infrastrukturna građevina obuhvaća izgradnju oborinskog kolektora kojim će se prikupljati gravitirajuće oborinske vode zapadnog dijela Žnjanskog platoa i dijela prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II i ispuštati u more.

Podijeli ovu vijest!

Split je u posljednjih 35 godina izgubio 40 000 stanovnika

Split je u posljednjih 35 godina izgubio 40 000 stanovnika

Posljednjih 35 godina Split je po popisu stanovništva izgubio 40 000 stanovnika, dok se u istom periodu izgradilo otprilike 20 000 stanova. Ovaj podatak govori nam da u Splitu ne bi trebao bit problem kupiti ili povoljno iznajmiti stan, a što znamo da nema veze s...

Odluka o davanju koncesije

Odluka o davanju koncesije

Jučer je na Županijskoj skupštini donesena odluka o davanju koncesije Plivačko vaterpolskom društvu Mornar u trajanju od 15 godina. Koncesija se daje daje pravnoj osobi u sustavu sporta koja se bavi sportovima na ili u moru i koja ima aktivne natjecatelje u najmanje...

Od velikih gradova, Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj

Od velikih gradova, Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj

Prema izvješću Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, od velikih gradova Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj. Gradonačelnik Puljak je najavio da će Split do 2025. godine razdvajati 50 % otpada, a podaci od prošle godine ukazuju da se odvajalo samo 4 % otpada...

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Što je s projektom Centra za djecu s teškoćama u razvoju u Dugopolju?

Danas smo na sjednici Županijske skupštine aktualizirali pitanje realizacije projekta Centra za djecu s teškoćama u razvoju i OSI u Dugopolju koja je prema riječima dožupana u fazi pisanja projektnog zadatka kojim bi trebale biti definirane vrste i količina usluga za...

Split je u posljednjih 35 godina izgubio 40 000 stanovnika

Split je u posljednjih 35 godina izgubio 40 000 stanovnika

Posljednjih 35 godina Split je po popisu stanovništva izgubio 40 000 stanovnika, dok se u istom periodu izgradilo otprilike 20 000 stanova. Ovaj podatak govori nam da u Splitu ne bi trebao bit problem kupiti ili povoljno iznajmiti stan, a što znamo da nema veze s...

Odluka o davanju koncesije

Odluka o davanju koncesije

Jučer je na Županijskoj skupštini donesena odluka o davanju koncesije Plivačko vaterpolskom društvu Mornar u trajanju od 15 godina. Koncesija se daje daje pravnoj osobi u sustavu sporta koja se bavi sportovima na ili u moru i koja ima aktivne natjecatelje u najmanje...

Od velikih gradova, Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj

Od velikih gradova, Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj

Prema izvješću Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, od velikih gradova Split najmanje razdvaja otpad u Hrvatskoj. Gradonačelnik Puljak je najavio da će Split do 2025. godine razdvajati 50 % otpada, a podaci od prošle godine ukazuju da se odvajalo samo 4 % otpada...